รวมๆกับต้นไม้ใบสวย จะปลูกไว้ในบ้านหรือในสวนก็สวยไม่แพ้กัน

โลกเรานี่ขาดต้นไม้ไม่ได้จริงๆ เพราะมันทั้งสวย ทำให้อากาศสดชื่น และยังเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่บนโลกใบนี้อีกด้วย บ้านและสว...
Read More